Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
24. mai 2018
Søk
SwcWeb versjon 6.25 av 20. desember 2012
Endringer
SwcWeb har i 2012 vært igjennom en rekke oppdateringer og våre brukere vil nå møte et moderne grensesnitt med mange spennende egenskaper. Viktige stikkord er HTML5, responsivt design og økt funksjonalitet. Oppgraderingene kan summeres opp som følger:
 • 5 store oppgraderinger av kjernesystemet
 • 27 større og mindre oppdateringer av innholdsmodulene
 • En hver endring vil kreve litt tilvenning, men vi er overbevist om at dere alle blant annet vil ønske en bedret brukervennlighet velkommen!
SwcWeb versjon 4.95-1 av 10. november 2010
Endringer

Vi har investert i en ny kraftig innholdsmodul Ultra News Article, som kan benyttes til å legge ut nyheter, artikler, blogg med mer. Denne består av en hovedmodul og flere tilleggsmoduler som kan benyttes etter behov. Dere kan se et eksempel på modulen her: http://www.bizmodules.net/tabid/97/Default.aspx

Ta kontakt hvis dere ønsker å få tilsendt brukerveiledningen for denne modulen på firmapost@softwareconsult.no

SwcWeb versjon 4.95 av 22. mars 2010
Endringer

Dette er en mindre stabilitetsoppdatering av kjernesystemet.

SwcWeb versjon 4.94 av 17. august 2009
Endringer

Dette er en omfattende oppdatering av kjernesystemet som forbedrer stabilitet, ytelse og funksjonalitet innen en rekke områder.
 

SwcWeb versjon 4.84-6 av 11. februar 2009
Endringer

Innholdsmodulen Avstemning er oppdatert. I den nye versjonen er følgende endret:

 • Resultatet av en avstemning kan nå slettes av administratoren, for eksempel etter en testperiode. 
 • Kun tall er nå lovlige verdier i feltet for maks bredde på diagrammet.
SwcWeb versjon 4.84-5 av 8. november 2008
Endringer

Innholdsmodulen Nyheter er oppdatert. I den nye versjonen er følgende endret:

 • Bedre støtte for web standarder (XHTML).
 • Modulen er nå malbasert som kan endres individuelt for hver enkelt modul som benyttes.
 • Import og eksport av innhold er forbedret.
 • Forbedret administrasjon av modulen.
 • Diverse øvrige endringer.
SwcWeb versjon 4.84-4 av 1. november 2008
Endringer

Innholdsmodulen Nyhetstjeneste (RSS) er oppdatert. I den nye versjonen er følgende endret:

 • Flere nyhetstjenester kan slås sammen og vises samlet.
 • Forbedret ytelse gjennom nytt system for mellomlagring av innhold (caching).
 • Forbedret ytelse ved at hele siden ikke lenger må vente på at innholdet i modulen blir hentet (AJAX funksjonalitet).
 • Det er nå mulig å begrense antall nyheter som vises.
 • Støtte for flere RSS standarder.
 • Diverse mindre endringer.
SwcWeb versjon 4.84-3 av 21. oktober 2008
Endringer

Innholdsmodulen Brukerdefinert tabell er oppdatert. Dette er en stor oppdatering av modulen som omfatter totalt 77 endringer, fordelt som følger:

 • Administrasjon av modulen - 24 endringer
 • Brukerfunksjoner  - 40 endringer
 • Datatilgang/Database - 1 endring
 • Innebygget hjelp - 1 endring
 • Støtte for flere språk - 1 endring
 • Støtte for webstandarder - 2 endringer
 • Ytelseforbedringer - 1 endring
 • Øvrige endringer - 7 endringer
SwcWeb versjon 4.84-2 av 14. oktober 2008
Endringer

Innholdsmodulen Kalender er oppdatert. I den nye versjonen er følgende endret:

 • Styring av tilgangsrettigheter er forbedret.
 • Støtte for web standarder er forbedret (XHTML).
 • Diverse mindre justeringer og feilrettinger.
SwcWeb versjon 4.84-1 av 27. august 2008
Endringer

Innholdsmodulen Avstemning er oppdatert. I den nye versjonen er følgende endret:

 • Hvordan resultatet vises kan nå endres ved at dette er basert på en mal.
 • Avstemningen kan nå eksporteres til en xml-fil, som da også eventuelt kan importeres inn i en annen avstemningsmodul.
 • En del mindre justeringer og feilrettinger er også gjennomført.
SwcWeb versjon 4.84 av 5. august 2008
Endringer

Dette er en meget omfattende oppdatering av kjernesystemet, som omfatter totalt 360 endringer. Spesielt kan det nevnes at systemet for å sende ut nyhetsbrev er kraftig forbedret og at AJAX er tatt i bruk i langt større grad enn tidligere. AJAX teknologien gjør at tidkrevende opperasjoner utføres langt raskere enn tidligere! Denne oppdateringen legger videre også grunnlag for nye versjoner av våre ulike innholdsmoduler.

 

Endringene fordeler seg videre som følger:

 • Abonnering på innhold (RSS - Feeds)  -  2 endringer
 • Administrasjon av nettsted  -  145 endringer
 • Brukerfunksjoner  -  5 endringer
 • Brukervennlighet  -  17 endringer
 • Datatilgang/Database  -  9 endringer
 • Dokumentasjon  -  1 endring
 • Feilbehandling  -  9 endringer
 • Filbehandler  -  4 endringer
 • Grafisk design (nettstedets utseende)  -  16 endringer
 • Kjernekomponenter  -  11 endringer
 • Kontrollpanelet  -  2 endringer
 • Malsystem  -  3 endringer
 • Sikkerhet  -  27 endringer
 • Støtte for flere språk  -  28 endringer
 • Støtte for webstandarder  -  3 endringer
 • Søkefunksjonalitet  -  3 endringer
 • Søkemotor- og brukervennlige webadresser (URLs)  -  11 endringer
 • Tekstbehandler  -  3 endringer
 • Ytelseforbedringer  -  10 endringer
 • Øvrige endringer  -  51 endringer

 Denne oversikten håper vi også gir litt innsikt i hvor kraftig og omfattende SwcWeb er, noe som gir alle våre brukere et vel av muligheter.

SwcWeb versjon 4.55-1 av 1. august 2008
Endringer

Innholdsmodulen Anbefal oss er oppdatert. I den nye versjonen er følgende endret:

 • Ny modus Simple+ legger til et felt hvor navnet til den som anbefaler skrives inn og mottager ser da hvem som har send anbefalingen.
 • Ny modus PopUp hvor ytterligere innformasjon kan skrives inn før anbefalingen sendes.
Våre servere er oppgradert. 21. desember 2007

Oppgradering av våre servere er ferdigstilt. Vi har gjennom dette oppnådd stor kapasitet også på våre servere. Vi er derved klar for fremtiden, sammen med ekisterende og nye kunder.

SwcWeb versjon 4.55 av 15. desember 2007
Endringer

Dette er en oppdatering av kjernesystemet, som omfatter totalt 44 endringer. Endringene omfatter økt funksjonalitet, forbedrede administrative rutiner, forbedret filbehandler, økt sikkerhet, bedre ytelse og generelle feilrettinger.

SwcWeb versjon 4.53-2 av 22. november 2007
Endringer

Innholdsmodulen Avstemning er oppdatert. I den nye versjonen er det utført to endringer:

 • Administrarorer kan nå eksportere resultatene av en avsteming til en fil for videre bearbeidelse.
 • En feil, som kunne oppstå ved bruk i nettleseren FireFox er rettet.
Ny fiberlinje er på plass. 21. november 2007

Vi har investert i ny fiberlinje og denne er nå i drift. Vi er gjennom dette sikret en maksimalt stabil linje mot Internett, som også dekker vårt behov for økt kapasitet fremover.

SwcWeb versjon 4.53-1 av 7. august 2007
Endringer

Innholdsmodulen "Nyheter" er oppdatert. De viktigste endringene er:

 •  Du kan nå benytte et i bilde i nyheter
 • Du kan nå filtrere hvilken gruppe nyheter du ønsker å administrere. Gruppene som kan velges er: Nåværende, utgåtte, fremtidige eller alle.
 • Du kan nå velge en utløpsdato for hver nyhet, som da bestemmer hvor lenge nyheten vil vises.
 • En fjerde linktype har tilkommet, da du nå også kan linke til en brukerr som er registrert på ditt nettsted.
SwcWeb versjon 4.53 er utlagt - 14. juni 2007
Endringer

Dette er en omfattende oppdatering av kjernesystemet, som omfatter totalt 150 endringer! Endringene omfatter økt funksjonalitet, forbedrede administrative rutiner, forbedret filbehandler, økt sikkerhet, bedre ytelse og generelle feilrettinger.

SwcWeb versjon 2.52 er utlagt - 29. mai 2007
Endringer

Innholdsmodulen "Besøksteller" er oppdatert til ny versjon og er igjen tilgjengelig for alle våre kunder. Du kan se modulen i bruk på startsiden vår. Veiledning for bruk av modulen finner du under Brukerveiledning - Innholdsmoduler.

SwcWeb versjon 2.51 er utlagt - 27. mars 2007
Endringer

Innholdsmodulen "Linker" er oppdatert til ny versjon. Det er gjort noen justeringer for å bedre ytelse og sikkerhet. Noen småfeil er også korrigert. Bruksmessig er det ingen endringer i denne versjonen.

SwcWeb versjon 2.5 er utlagt - 13. februar 2007
Endringer
 1. Dette har vært en stor oppdatering, og kjernesystemet er oppdatert med totalt 115 endringer. Det sentrale målet for denne versjonen har vært å forbedre SwcWeb sin ytelse og svartider. Systemet er i denne sammenheng kjørt på en av Microsofts testlabber, og gjennomsnittlig forbedring av ytelsen ble målt til ca. 40 prosent.
 2. SwcWeb er også oppgradert til å benytte ASP.NET 2.0 som kjøremiljø.
 3. Diverse justeringer av funksjonalitet og generelle feilrettinger er også gjennomført.
SwcWeb versjon 2.4 er utlagt - 21. november 2006
Endringer
 1. Kjernesystemet er oppdatert med totalt 26 endringer.  De mest sentrale knytter seg til generelle administrative funksjoner, filbehandler og tekstbehandler.
 2. Modulen "Brukerdefinert tabell" er oppdatert med totalt 14 endringer. De viktigste her er: formatering av datafelt, sortering og at lenker kan åpnes i et nytt vindu. Vi gjentar gjerne her at dette er en meget nyttig og fleksibel modul, som kan benyttes til mange typer innhold.
 3. Modulen "Nyheter" er oppdatert med totalt 7 endringer. Endringene gir større fleksibilitet i innhold og utseende.
 4. Endringene omfatter også diverse rettinger relatert til ytelse, stabilitet og feilrettinger.
SwcWeb versjon 2.3 er utlagt - 20. september 2006
Endringer
 1. Kjernesystemet er oppdatert. Dette omfatter en lang liste av oppdateringer innen områder som funksjonalitet, ytelse, feilretting og sikkerhet. Vi vil fremover legge ut flere detaljer om dette, ved at vi går igjennom og beskriver de ulike funksjonene i SwcWeb.
 2. Tekstmodulen er oppdatert. Du kan nå oppdatere modultittelen og teksten direkte ved å klikke på tittelen eller teksten. Endringene du gjør vil bli lagret når du klikker på et område utenfor den røde markeringen av teksten du driver å redigerer. Videre lastes tekstbehandleren mye raskere når du velger "Redigere tekst"
 3. Brukerdefinert tabell er oppdatert med mange nye funksjoner. Dette er en av de aller mest nyttige modulene og kan benyttes til mange former for innhold.