Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
24. mai 2018
Søk
Behov for support?
Kontakt oss via e-post.

På denne siden finner du hjelp og instruksjoner for hvordan du benytter innholdsmodulene i SwcWeb. Begrepet innholdsmodul kan også beskrives som innholdstyper. Du vil også se at begrepet innholdsmodul ofte forkortes til modul.

 • Eksempler på innholdsmoduler er tekstmodulen (en blokk med tekst) og nyhetsmodulen (siste nyheter).
 • Som bruker av SwcWeb får du tilgang til over 20 standard innholdsmoduler.
 • Har du behov ut over dette, så ta kontakt på firmapost@softwareconsult.no

Velg siden ovenfor for innholdsmodulen du ønsker hjelp til. Du vil da sa at hjelpeinnholdet er gruppert på nye undersider.

 • Tekstmodulen gir deg tilgang til en funksjonsrik tekstbehandler. Har du benyttet for eksemple Microsoft Word, så vil du straks kjenne deg igjen.
 • For å formatere innskrevet tekst, så må du først merke teksten.
 • For å lage avsnitt trykker du som vanlig tasten "Enter".
 • For å lage linjeskift så holder du nede tasten "Shift" og trykker "Enter". Dette gir mindre avstand til linjen over.
 • Her ser du et eksempel på modulen:
Innholdsmodulen 'Tekstmodul'
 • Modulen "Nyheter" viser en liste av nyheter.
 • En nyhet inneholder en tittel, beskrivelse, dato og en les mer link. Les mer linken er valgfri.
 • Her ser du et eksempel på modulen:
Innholdsmodulen 'Nyheter'
 1. Legg til en ny innholdsmodul av typen Nyheter (011-Nyheter) eller gå til en eksisterende en.
 2. Klikk på Ikon for å legge til ikonet nede i høyre hjørne eller velg Legg til en nyhet fra modulens meny.
 3. Skriv inn en tittel.
 4. Skriv inn en beskrivelse i tekstbehandleren.
 5. Velg type link og velg eller skriv inn linkens adresse (dette punktet er valgfritt).
 6. Merk av om eventuell link skal åpnes i et nytt vindu.
 7. Klikk Lagre.
 • Innholdsmodulen "Linker" viser en liste med hyperlinker.
 • Du kan linke til andre websteder, sider på din webportal eller filer du har lastet opp.
 • Linkene vises i alfabetisk rekkefølge, men du kan velge å overstyre dette.
 • Her ser du et eksempel på modulen:
Innholdsmodulen 'Linker'
 • Modulen "Brukerdefinert tabell" benyttes til å lage en tabell, du velger hva kolonnene skal hete og hvilken type data de skal inneholde. Eksempler på datatyper er tekst og tall.
 • Kolonnetitlene er klikkbare og sorterer tabellen stigende eller synkende.
 • Her ser du et eksempel på modulen:
Innholdsmodulen 'Brukerdefinert tabell'
 1. Legg til en modul av typen Brukerdefinert tabell eller gå til en eksisterende.
 2. Velg Definer tabell fra modulens meny.
 3. Klikk Legg til ny kolonne.
 4. Skriv inn kolonnens tittel.
 5. Velg kolonnens datatype.
 6. Merk av om kolonnen skal være obligatorisk.
 7. Fjern avmerking hvis kolonnen skal være usynlig.
 8. Klikk Lagre (diskett-ikon helt til venstre).
 9. Gjenta punktene 3 til 8 for å legge til flere kolonner.
 10. Bruk pilene til høyre for kolonnene for å endre rekkefølgen på kolonnene. (valgfritt)
 11. Klikk Lagre konfigurasjon og gå tilbake når alle kolonnene er ferdig definert.
 1. Klikk på Ikon for å legge til ikonet nede i høyre hjørne eller velg Legg til ny rad fra modulens meny.
 2. Skriv inn eller velg verdier for tabellens kolonner. Obligatoriske felt er avmerket med en stjerne ( * ).
 3. Klikk Lagre for å lagre raden.
 4. Gjenta punktene 1 til 3 for å legge til flere rader.
 • Dokumentmodulen tilbyr en liste med dokumenter. Brukeren kan velge å lese dokumentet eller å laste ned dokumentet.
 • Hver dokumentliste kan blant annet vise tittel, eier, kategori, dato endret og størrelse.
 • Du kan selv velge om disse feltene skal vises og du kan også velge mellom flere andre felter. Du kan også endre feltrekkefølgen.
 • Dokumentlisten kan også sorteres på det feltet du ønsker.
 • Her ser du et eksempel på modulen:
Innholdsmodulen 'Dokumentliste'
 1. Legg til en innholdsmodul av typen Dokumentliste eller gå til en eksisterende en.
 2. Velg Legg til nytt dokument fra modulens meny.
 3. Skriv inn dokumentes titel.
 4. Skriv inn en beskrivelse av dokumentet (valgfritt).
 5. Skriv inn en kategori for dokumentet (valgfritt).
 6. Velg et tidligere opplastet dokument eller last opp et nytt et.
 7. Velg om dokumentet skal åpnes i et nytt vindu (valgfritt).
 8. Klikk Lagre og dokumentet blir vist i dokumentlisten.
 1. Velg Modul innstillinger fra modulens meny.
 2. Velg siden Documents Module Settings.
 3. Under Vis kolonner merker du av hvilke opplysninger som skal vises.
 4. Du kan sortere rekkefølgen av kolonnene ved å benytte pilene til høyre (opp eller ned).
 5. Under sortering kan du velge hvilken kolonne det skal sorteres på. Velg kolonne og klikk Legg til. Du kan legge til flere sorteringskolonner ved å gjenta.
 6. Merk av om besøkende skal kunne sortere dokumentlisten ved å klikke på kolonneoverskriftene.
 7. Klikk Lagre og du kommer tilbake til dokumentlisten.