Restaurering av gamle bygg

Rudi og Skogum AS sitter med stor kompetanse innen tømrer og snekkerfaget. Gamle nedfalne seterhus får igjen nytt liv og bruksverdi. Kontakt oss for prisoverslag.

 

 Reparasjon av gammelt tregulv

Flytting av stabbur


 

Har du et restaureringsobjekt, kontakt oss via skjema under, for å få en faglig vurdering og prisoverslag: